Länkar

 

Kretsar inom Finlands svenska kyrkosångsförbund med egna hemsidor är

 

 Motsvarade finskspråkiga kyrkosångsförbund är 

Skandinaviska kolleger är  och .

 

 är även samarbetspartner, bl.a. genom utgivningen av tidskriften Resonans.

Den finlandssvenska .

 

Kyrkosångsförbundet hör till grundarna av .

 

Kyrkosångsförbundet är medlem i