Samövningar för KÖRFEST - Kyrkomusikfest i Raseborg 2015

Dessa övningstillfällen för Kyrkomusikfesten har hållits under förbundsdirigenten Nina Kronlunds ledning.

I tillägg till dessa har kyrkosångskretsarna också hållit samövningar i egen regi.

 

Tack för deltagandet i övningarna, vi ses på festen!


2015

 

Tisdag 3 mars

Helsingfors sv. kyrkosångsförbund (även Raseborgs kyrkosångskrets deltar)

kl. 18.30-21 Övning i Matteuskyrkan, Östra centrum, Helsingfors

 

Lördag 14 mars

Åbolands sv. kyrkosångskrets

kl. 10 Övning i Åbo sv. församlingshem Aurelia (kaffe från kl. 9.30)

kl. 15.30 övning i Mikaelskyrkan

kl. 18 Musikandakt i Mikaelskyrkan

 

Onsdag 18 mars

Helsingfors sv. kyrkosångsförbund (även Raseborgs kyrkosångskrets deltar)

kl. 18.30-21 Övning i Olars kyrka, Ängskulla, Esbo.

 

Söndag 22 mars

Helsingfors sv. kyrkosångsförbund & Raseborgs kyrkosångskrets

kl. 14.30 Övning i Olars kyrka, Ängskulla, Esbo
kl. 18 Kvällsmässa i Olars kyrka med Pingstmässan och Amen

Söndag 29 mars

Ålands kyrkosångskrets

kl. 14-18.30 Övning i Margaretagården, Mariehamn

 

Tisdag 28 april 

Östra Nylands kyrkosångskrets

kl. 18-21 Övning i Borgå

 

 

 

h. festsekreteraren Pia & förbundsdirigenten Nina