Repertoar för KÖRFEST - Kyrkomusikfest i Raseborg 2015


Beställ alla noter från
(klicka på länken) oberoende av vilket förlag som står som ursprunglig utgivare. 


Noterna till alla verk som ingår i festens repertoar är nu klara att beställas. Denna sida, festens egen repertoarsida, uppdateras då ny information finns.


Här nedan finns detaljinformation om hur sångerna framförs på festen. Denna utförliga information är ytterst viktig för körernas dirigenter.


OBS!

All repertoar bör anpassas enligt era egna resurser inom körer och kretsar.

 

KÖR FÖR ALLA:

Ni måste inte vara med i alla stycken som nedan föreslås. Den stämma som är markerad för "Kör för alla"-grupperna gäller både damer och herrar (undantag: Med en sång från mitt hjärta och Amen).

 

BLANDADE KÖRER, m.fl.:

Var med i alla sånger, men välj vid behov ut lämpliga stämmor för just er kör. Alla stämmor behöver INTE sjungas av alla körer i alla stycken! T.ex. melodistämman kan alltid sjungas av både herrar och damer.

 

 


REPERTOAR FÖR SAMTLIGA KÖRER, d.v.s. blandade körer & Kör för alla:Beställningsverk:Timo Kiiskinen: Then nya pingstmessan

Status: Kan beställas, CA31402.

 

KÖR FÖR ALLA är med i samtliga psalmmelodier och mässpartier (c.f.) från Mässa 3, i Psalmus Responsus-delens omkväde Sjung till Guds ära samt eventuellt i evangeliets Så älskade Gud -omkväde (altstämman). I andra versen i Syndabekännelsen ska man inte sjunga med.

 

BLANDADE KÖRER sjunger med i allt enligt egna resurser.

 

Mer krävande partier som gärna kan sjungas av mindre grupp:

 

- Antifonen Ja, Herrens ande

- Körkompstämmorna i Psalmus responsus Sjung till Guds ära t. 33-40 och t. 49-68

- Evangelietexten Den som gör det onda


 

 

Ulf Långbacka: Amen

Status: Kan beställas, CA31403.

 

KÖR FÖR ALLA är med i psalmen Sanningens Ande (damerna t. 27-41, herrarna t. 42-55 enligt basstämman) samt alla i styckets tre sista "Amen" (t. 99-105). I allra sista "Amen" kan alla hålla sig kvar på tonen c.

 

För BLANDADE KÖRER rekommenderas att 2. sopranerna sjunger altstämman i t. 21-22, t. 70-81 och 95-96.


  


Gamla godingar 1:Harald Andersén: Ge mig, Gud, en lärkas tunga

Status: Kan beställas, CA8741

 

KÖR FÖR ALLA sjunger melodin; i tredje sista takten kan man sjunga melodin en oktav lägre om man vill.

 


Kaj-Erik Gustafson: Aftonpsalm

Status: Kan beställas, CA8001

 

KÖR FÖR ALLA sjunger altstämman. Undantag: t. 3-4 ("gå till dig"), samt t. 8 ("mig"), där herrarna skall sjunga enligt basstämman.

 


G. F. Händel: Halleluja-kören   OBS! på svenska, C-dur

Status: Kan beställas, Wess 7912

 

KÖR FÖR ALLA får en egen stämma. Finns på hemsidan senast i september.

 


Gustav Pettersson: Min herde Herren Jesus är   Sjungs i originaltonarten E-dur (inte Ess-dur som tidigare meddelats)

Status: Kan beställas,CA8328

 

Obs! Tryckfel! Basens första ton i femte sista takten på ordet "gröna" skall vara ett ciss i.st.f. e.

 

KÖR FÖR ALLA sjunger melodin, förutom t. 9-14 (?Han för mig...?) där man sjunger tonerna h / h a giss giss / giss fiss e h / h a giss giss / giss fiss e diss diss / e fiss ciss diss / e e (denna stämma är en kombination av sopran- och altstämmorna).

 


George Rathbone: Var glada i Gud alltid

Status: Kan beställas, Wess 8302

 

KÖR FÖR ALLA får senare en egen stämma.

 


John Rutter: Med en sång från mitt hjärta

Status: Kan beställas, SKS201/GE7526

 

KÖR FÖR ALLAs damer sjunger från början med sopranstämman. Damer och herrar sjunger med sopran = melodi t. 20-t. 37. Melodin igen från t. 66 (altstämman) med övergång till sopranstämman från t. 71 (från t. 71 långt d, precis som i början av sången). Valfri ton i G-dur på sista Halleluja-ordet.

 


Henrik Sundblad: Sommarpsalm / Skön är den jord   Sjungs i F-dur.

Status: Kan beställas, CA8330

 

KÖR FÖR ALLA sjunger melodin.

 

I BLANDADE KÖRER kan första basarna sjunga tenorstämman som i denna tonart klingar i barytonläge.

 


Waldemar Åhlén: Sommarpsalm / En vänlig grönskas rika dräkt  Sjungs i G-dur.

Status: Kan beställas, NO1026

 

KÖR FÖR ALLA sjunger melodin. Alternativ stämma för t. 16-24: ("Och solens ljus...")   d / e e / f# e f# / g a / h a g / c h / a g / g / f# h ... OBS! Noterat i G-dur

 I repertoaren nedan behöver KÖR FÖR ALLA -grupperna inte vara med.

 

REPERTOAR FÖR BLANDADE KÖRER:

 


Gamla godingar 2:

 

Sven-Eric Johanson: Högt ovan himmelens stjärnor

Status: Kan beställas, NO6528

 

Taneli Kuusisto: Allenast hos Gud

Status: Kan beställas, CA31405

Finns även i häftet Kyrkokörernas repertoar XII från 1954.

 

Jack Mattsson: Färdpsalm / Gud, jag behöver dig

Status: Kan beställas, CA31404

 

Johan H. Roman: Davids psalm 37 / Befall din väg   Sjungs i G-dur.

Status: Kan beställas, NO1636 (för SAB, inte NO6468 som är för SA)

 

Sulo Salonen: Herren är uppstånden   Sjungs 1/2 tonsteg lägre än noterat.

Status: Kan beställas, CA31406

Finns även i häftet Kyrkokörernas repertoar XII från 1954