Program och broschyr för KÖRFEST - Kyrkomusikfest i Raseborg 2015

Broschyren för 
KÖRFEST - Den 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten 
i Raseborg 22-24.5.2014 
har utkommit och sänts till alla medlemmar i Finlands svenska kyrkosångsförbund. 

I broschyren finns uppgifter om festens:
Program
Kostnader
Inkvarteringsalternativ
- Kontaktpersoner för förfrågningar

Alla som vill sjunga med är välkomna till festen! 
(Också de som inte nåtts av utskicket med pappersbroschyrer.)

Beställ flera broschyrer av
christine.tallberg(a)evl.fi

eller

Ladda ner broschyren här.

kyrkomusikfest_broschyr_2015.pdf

Läs mera om festen i senaste nummer av Körbladet.

korbladet114(1).pdf