Styrelsen 2017


Ordförande:  
Vice ordförande: Johan "Janne" Johnson 
Sekreterare:  
Skattmästare:
Förbundsdirigent: 
Medlem: Bill Ravall
Medlem: Patrik Vidjeskog