Kyrkosångskretsarna

Östra Nylands kyrkosångskrets
 • Borgå kammarkör, dir. Eric-Olof Söderström
 • Cantando, dir. Paula Jokinen
 • Gaudeamuskören, dir. Mikael Helenelund
 • Liljendals kyrkokör, dir. Paula Jokinen
 • Sibbo kyrkokör, dir. Mauriz Brunell

Helsingfors svenska kyrkosångsförbund
 • Chorus Sanctae Ceciliae, dir. Pia Bengts
 • EsVoces, dir. Pia Bengts
 • Damkören Grazia, dir. Heli Peitsalo
 • Kråksången, dir. Eeva-Liisa Malmgren
 • Matteus kyrkokör, dir. Mimi Sundroos
 • Kammarkören Novena, dir. Nina Kronlund
 • Roströsten, dir. Eva Henricson
 • S:t Jakobskören, dir. Eva Henricson
 • Tomas vokalensemble, dir. Dag-Ulrik Almqvist
 • Passionärerna, dir. Anna Maria Böckerman
 • Petrus vokalensemble, dir. Peter Hilli
 • ViAnda, dir. Anders Ekberg

Raseborgs kyrkosångskrets
 • Ekenäs kyrkokör, dir. Pia Nygård
 • South Point Gospel, dir. Roland Näse
 • Ingå kyrkokör, dir. Mariann Gustafsson-Burgmann
 • Pojo församlingskör, dir. Håkan Lindroos
 • Snappertuna kyrkokör, dir. Pia Nygård
 • Tenala-Bromarvs kyrkokör, dir. Sofia Lindroos
 • Peregrinuskvartetten, dir. Åsa Westerlund
 • Katarina Singers, dir. Åsa Westerlund

Åbolands svenska kyrkosångskrets
 • Hitis kyrkokör, dir. Kai Noponen
 • Gaudium, dir. Peter Södergård
 • S:t Andreaskören, dir. Peter Södergård
 • Kvintoli+, dir. Peter Södergård
 • Pargas kyrkokör, dir. Hanna Lehtonen
 • Korpo sångkör, dir. Mikael Granlund
 • Mariakören, dir. Mikael Granlund
 • Åbo svenska kyrkokör, dir. Marjo Danielsson
 • Tolvan, dir. Marjo Danielsson

Ålands kyrkosångskrets
 • Finnströms dramatiska kör, dir. John Adam Sjölund
 • Mikaelskören, dir. John-Adam Sjölund
 • Laudamus, dir. Eva-Helena Hansen
 • St Olofs kyrkokör, dir. Eva-Helena Hansen
 • Magnificat, dir. Guy Karlsson
 • Freda-kören, dir. Guy Karlsson
 • St. Mårtenskören, dir. Guy Karlsson
 • Stella vokalensemble, dir. Anders Laine
 • Himlaliv, dir. Anders Laine
 • Salt, dir. John Emanuelsson
 • Good News, dir. Camilla Heidenberg

Närpes prosteriets kyrkosångskrets
 • Kristinestads kyrkokör, dir. Olof Nilsson
 • Lappfjärds kyrkokör, dir. Anna Karin Martikainen
 • S:ta Maria församlingskör, dir. Sam Lindén
 • Övermark kyrkokör, dir. Dina Wikstedt
 • Korsnäs kyrkokör, dir. Deseré Granholm
 • Pörtomkören, dir. Gerd Lindén

Korsholms pprosteris kyrkosångskrets
 • Trefaldighetskyrkans kör, dir. Mikael Heikius
 • Brändö Kyrkokör, dir. Dan Andersson
 • Vörå Kyrkokör, dir. Martin Klemets
 • Maxmo Kyrkokör, dir. Anders Bäck
 • Kvevlax Kyrkokör, dir. Rodney Andrén
 • Malax Kyrkkör, dir. Katri Lax
 • Oravais Kyrokör, dir. Kristoffer Streng
 • Korsholms sv. församlings kör, dir. Susanne Westerlund
 • Bergö Kyrkokör, dir. Peter Brunell
 • Petalax Kyrkokör, dir. Peter Brunell
 • Sundomkören, dir. Monica Heikius
 • Solf, dir. Karolina Wargh
 • Replot, dir. Michael Wargh
 • Kammarkören Psallite, dir. Susanne Westerlund

Pedersöre prosteris kyrkosångskrets
 • Gamlakarleby-Karleby kyrkokör, dir. Kristina Klingenberg
 • Nedervetil kyrkokör, dir. Sonja Smedjebacka
 • Terjärv kyrkokkör, dir. Ronny Borgmästars
 • Kronoby kyrkokör, dir. Maria Ellfolk-Lasén
 • Purmo projektkör, dir. Håkan Granvik
 • Larsmo församlingskör, dir. Hans Wiklund
 • Jakobstads kyrkokör, dir. Henrik Östman
 • Pedersöre kyrkokör, dir. Marguerithe Sandstedt-Granvik
 • Nykarleby kyrkokör, dir. Magdalena Ringwall
 • Jeppo kyrkokör, dir. Mikaela Lönnqvist
 • Munsala projektkör, dir. Göran Näs
 • Pedersöre församlings manskör, dir. Nils-Oscar Frantz
 • Esse församlingskör, dir. Bill Ravall