Fakta om förbundet

Kyrkosångsförbundet bildades den 18 juni 1955 i samband med kyrkomusikfesten i Ekenäs. Förbundet är en sammanslutning av svenskspråkiga kyrkokörer, de flesta från Borgå stift, och övriga körer som sjunger sakral musik och önskar höra till förbundet. Förbundets medlemsantal var år 2015 1434 sångare fördelade på 76 körer i 8 kyrkosångskretsar. 

Förbundets viktigaste funktion är att vara en samlingspunkt för de åtta kyrkosångskretsarna som finns i olika ändar av Svenskfinland. I kretsarna finns körerna, i församlingarna samlas man till övningar varje vecka och sjunger i kyrkorna runt om. 

Vart femte år ordnar förbundet den finlandssvenska kyrkomusikfesten dit alla sångare från alla körer i alla kretsar inbjuds. Då ser vi bättre än någonsin, hur stark körsången i vår kyrka är. I en tid när det är allt svårare att knyta folk till ansvar och engagemang visar sångfesten att det i körerna fortfarande finns folk. De enskilda körerna känner sig ibland små och svaga. Därför är det viktigt att för oss själva och yttervärlden visa att vi faktiskt är många.