Bilder från den 3:e nordiska kyrkomusikfesten i Vasa

Den tredje nordiska kyrkosångsfesten firades i Vasa och Korsholm 24-26.9 2010 samtidigt med den 16 allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten

Foto: Linnea Ekstrand