4:e Nordiska kyrkosångsfesten på Färöarna 29.5-1.6. 2014

Foto: Johan Westelund