Välkommen till Finlands svenska kyrkosångsförbund

Kyrkosångsförbundet bildades den 18 juni 1955 i samband med kyrkomusikfesten i Ekenäs. Förbundet är en sammanslutning av svenskspråkiga kyrkokörer, de flesta från Borgå stift, och övriga körer som sjunger sakral musik och önskar höra till förbundet. Förbundets medlemsantal var år 2009 1521 sångare fördelade på 80 körer i 8 kyrkosångskretsar.

Vart femte år ordnar förbundet den finlandssvenska kyrkomusikfesten. Den 14 kyrkomusikfesten hölls 26-28 maj år 2000 i Borgå. Den samlade ca 800 aktiva deltagare. Den 13-15 maj 2005 var det dags för den 15 allmänna kyrkomusikfesten i Mariehamn och Jomala. Då var också stiftets barn- och ungdomskörer med, vilket innebar att drygt 1 000 sångare deltog i denna fest. Däremellan ryms aktiviteter av mindre format.

Kyrkosångsförbundet deltar också i nordiskt kyrkosångssamarbete och deltog i maj 2006 i den andra nordiska kyrkosångsfesten i Oslo. Den tredje nordiska kyrkosångsfesten firades i Vasa och Korsholm 24-26.9 2010 samtidigt med den 16 allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten. Nästa kyrkosångsfest planeras till 22-24.5 2015 i Raseborg. Den 4:e nordiska kyrkosångsfesten firas 29.5-1.6 2014 på Färöarna. Välkommen med i projektkören!